home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 


WET OP DE PRIVACY

Onze verbintenis betreffende de Wet op de privacy

SEBECO verbindt zich ertoe de gegevens die u ons verschaft, veilig te bewaren en redelijke voorzorgen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik of wijzigingen. Agenten, leveranciers of partners van SEBECO die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens in verband met het geven van diensten van SEBECO zijn verplicht deze gegevens vertrouwelijk te houden. Het is hen dus niet toegestaan om van deze informatie gebruik te maken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de diensten die zij verlenen aan SEBECO.

SEBECO respecteert de persoonlijke levenssfeer van elke respondent. De Wet op de privacy schetst welke gegevens door SEBECO worden verzameld en hoe er gebruik van wordt gemaakt. Deze wet vertelt u ook hoe u de correctheid kunt verifiëren van de persoonlijke gegevens die aan SEBECO online of telefonisch zijn doorgegeven en hoe u kunt verzoeken om persoonlijke gegevens te vernietigen of te updaten.

We hebben ons beleid over de bescherming van het privé-leven uitgewerkt aan de hand van de richtlijnen en de normen die gelden voor de industrie, en aan de hand van de lokale, nationale en internationale wetten en vereisten. Alle praktijken en methodes omtrent de persoonlijke levenssfeer die hierin worden beschreven, zijn enkel van toepassing in de mate dat ze door de van toepassing zijnde normen, wetten en vereisten zijn toegestaan.

 

 
 

verplichtingen
inventaris
informatieplicht
gegevens verzamelen
gegevens gebruiken
informatie meedelen
cookies en netbakens
beveiliging
links
klachten
copyright