home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 

een manier van werken gedragen door een manier van denken…

Ambitieuze projecten managen is geen sinecure. Projecten kunnen immers uit zo veel deelaspecten bestaan dat het een heuse opdracht wordt om het globale overzicht te bewaren. Daarom hanteert SEBECO een modern en uiterst effectief business tool: projectmanagement. Deze aanpak stelt ons in staat om uw call & contact center project succesvol uit te voeren.

Projectmanagement is een manier van ‘werken’ die wordt gedragen door een manier van ‘denken’. Meteen heeft u een duidelijk zicht op de visie en werkmethoden van SEBECO. We tekenen het hele project pas uit nadat we samen uw verzoek grondig hebben geanalyseerd. Zo kunnen we alle mogelijke misverstanden vermijden, wat onze samenwerking uiteraard ten goede komt.

Projectmanagement laat SEBECO ook toe om voor elke klant een gepersonaliseerd mijlpalenplan uit te tekenen. In dat mijlpalenplan wordt het hele project netjes en overzichtelijk opgedeeld: elke fase, elke opdracht en elke deadline wordt duidelijk vastgelegd in dit stappenplan. Het is als het ware de rode draad in uw project. Het geeft zowel u als SEBECO een uitgelezen kans om de ontwikkelingen en de geboekte resultaten voortdurend bij te houden en eventueel bij te sturen, indien nodig. Niets wordt aan het toeval overgelaten.

Daarnaast bevordert projectmanagement de interne en externe communicatie door de goede afspraken die samen worden gemaakt. Op die manier kunnen we ons volledig concentreren op de succesvolle afhandeling van uw project. SEBECO is dan uw garantie voor betrouwbaarheid, kwaliteit en succes!

 
 

waarom SEBECO?
historiek
overname
competence centers
benadering
klantenvisie
kwaliteitssysteem
dienstverlening
projectaanpak
kennis
geïntegreerde technologie
medewerkers
interne samenwerking