home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 


zowel interne als externe klantenwaarde…

De strategie van SEBECO is gebaseerd op drie essentiële pijlers. Elke pijler heeft een dubbel fundament: een moderne onderneming besteedt immers zowel aandacht aan haar externe klanten, als aan haar interne klanten – de eigen medewerkers.

De eerste pijler is productinnovatie gekoppeld aan continue opleiding. SEBECO maakt zich sterk om u als externe klant voortdurend technologische innovaties aan te bieden. Mede daarom bestuderen we uitvoerig de verschillende technologische marktevoluties. Die marktinformatie vullen we dan aan met vernieuwende inzichten die onze medewerkers als interne klanten opdoen tijdens specifieke opleidingen en congressen. Zo kunt u meegenieten van de nieuwste spitstechnologieën en implementatiemethoden.

De tweede pijler is een optimale productie gekoppeld aan een stimulerende omgeving. De productie bij SEBECO is gericht op een gezonde prijs/kwaliteit verhouding. We zijn er immers van overtuigd dat onze externe klanten potentiële business partners zijn. Uiteraard vergeten we ook onze eigen medewerkers niet: u een optimale productie garanderen is pas mogelijk indien de interne omgeving als een stimulans wordt ervaren.

De derde pijler is doelgerichte kwaliteit gekoppeld aan sturende coaching. Deze kwaliteitsmissie is gebaseerd op uitgebreide kennis, betrouwbare netwerken en empathie tussen alle competence centers. Door onze medewerkers individueel te coachen, trachten we bovendien hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Die persoonlijke groei van onze medewerkers garandeert u kwaliteit op maat.

 
 

waarom SEBECO?
historiek
overname
competence centers
benadering
klantenvisie
kwaliteitssysteem
dienstverlening
projectaanpak
kennis
geïntegreerde technologie
medewerkers
interne samenwerking