home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 

Hoe pakt SEBECO EDUCATION dit aan?

Het voortraject van het opleidingsplan wordt gedefinieerd vanuit kwaliteitsdoelstellingen.
Dankzij deze doelstellingen krijgt SEBECO EDUCATION als trainingspecialist inzicht in:

 • uw organisatiecultuur
 • de behoeften van uw call center
 • de behoeften van uw call center teamleden
 • de cijfers van de niet tastbare resultaten van uw call center werkomgeving
 • de persoonlijke en technische vaardigheden van uw call center teamleden
 • de beoogde trainingsdoelstellingen

De doelstellingen van het natraject van het opleidingsplan zijn opgebouwd vanuit een systeem dat de kwaliteit meet. Dit kwaliteitmeetsysteem bevestigt de positieve evolutie van de cijfers van de niet tastbare resultaten van de cursisten in hun vertrouwde call center werkomgeving. De bedoeling is immers meer arbeidsvreugde te genereren en zo betere cijfers na te streven met aandacht voor :

 • team coaching
 • individuele coaching
 • positieve conflictbehandeling
 • mentoring
 • persoonlijk management
 • stress management
 • time management

 

 
 

werking
modules
aanpak
getuigenissen curstisten
getuigenissen bedrijven


  team coaching
individuele coaching
positieve conflictbehandeling
mentoring
persoonlijk management
stress management
time management