home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 

Welke traject doorloopt de preselectie?

Na een algemene voorlichtingsvergadering worden de geïnteresseerden vriendelijk uitgenodigd om bij SEBECO EDUCATION een aantal basistesten af te leggen.
In dit stadium leggen de kandidaten algemene taal- en PC vaardigheidstesten af, evenals psychotechnische testen. Dit neemt niet weg dat er toch al wordt getest in de richting van de job die de specifieke kandidaat ambieert bij uw call center.

Afhankelijk van het projectplan wordt er tijdens de preselectie ook stemtesten en specifieke taaltesten afgenomen. Voor de stemtest volgt een logopedisch onderzoek om de stem- en uitspraakkwaliteit van de kandidaat te meten. Voor de taaltest kan de kandidaat bijvoorbeeld kiezen voor een Spaanstalige taaltest indien hij of zij dit wenst. Die testen worden dan grondig verbeterd, waarna het resultaat wordt meegedeeld aan de kandidaat en uw bedrijf. Indien de kandidaat dit wenst, kan hij of zij altijd meer feedback krijgen in een persoonlijk gesprek met een van de selectieverantwoordelijken bij SEBECO EDUCATION.

 
 

analyse
pré-selectie
assessment
opleidings- en kwaliteitsmanifest
rapport
definitieve test
integratie