home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 

Waarom is het belangrijk dat de juiste m/v zich snel in uw call center integreert?

SEBECO EDUCATION bekommert zich niet uitsluitend om de selectie. We gaan ook bewust verder: SEBECO EDUCATION wil immers de ontwikkeling van uw nieuwe werknemer intensief begeleiden, zodat zijn of haar integratie in uw call center gegarandeerd een succes wordt.

Het speelt ongetwijfeld in uw voordeel dat elke nieuwe call center medewerker zich snel thuis voelt en snel de beoogde objectieven bereikt. Drie maanden en zes maanden na de aanwerving evalueert SEBECO EDUCATION dit tijdens een telefonisch interview waarbij wordt gepeild naar de tevredenheid. Door die tevredenheid van alle partijen in kaart te brengen kan de toekomst van het selectie- en daaruit voortvloeiende opleidingsplan veilig worden gesteld en zonodig bijgestuurd. Pas dan beschouwt SEBECO EDUCATION uw opdracht als volbracht.

 

 
 

analyse
pré-selectie
assessment
opleidings- en kwaliteitsmanifest
rapport
definitieve test
integratie