home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 


SEBECO

SEBECO verbindt zich ertoe om met u samen te werken voor het verkrijgen van een eerlijke en snelle oplossing van alle klachten of betwisting van de privacy. Voor meer informatie over de privacy kan u altijd een email te sturen naar info@sebeco.com of een brief sturen naar onderstaand adres:

SEBECO CENTER
Kerkstraat 106
B-9050 GENT
Tel. +32 9 292 50 12
Fax + 32 9 233 34 78

SEBECO zal met plezier antwoorden op uw vragen en commentaar.

Commissie voor de bescherming van persoonlijke levenssfeer

Verder kunt u voor klachten ook terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om toe te zien op de naleving van de wet, richtte de overheid immers de Commissie op voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Die commissie beheert ook het publiek register, adviseert de regering en behandelt klachten.

Als u bijvoorbeeld geen vrede neemt met ons antwoord op een verzoek tot kennisgeving of aanpassing, kan u een beroep doen op die commissie. Die streeft ernaar geschillen op te lossen met een minnelijke schikking. Als de betrokkenen niet instemmen met de voorgestelde minnelijke schikking, geeft de commissie een advies over de gegrondheid van de klacht. Ten slotte kan de commissie een vastgesteld misdrijf melden aan het parket of een vordering instellen bij de rechtbank van eerste aanleg. U kunt ook op elk moment zelf kiezen voor een gerechtelijke procedure.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Postbus 3 Brussel 37
1000 Brussel


 
 

verplichtingen
inventaris
informatieplicht
gegevens verzamelen
gegevens gebruiken
informatie meedelen
cookies en netbakens
beveiliging
links
klachten
copyright