home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 


Inventaris opmaken

SEBECO stelt een inventaris op van alle verwerkingen en houdt die geregeld bij. U mag ons altijd vragen hoe wij omspringen met uw persoonsgegevens. Met een degelijke inventaris hebben wij snel op elke vraag een antwoord. Bij het opstellen van de inventaris gaan wij na of wij geen risico-informatie verwerken. Het gebruik van gevoelige, gerechtelijke en medische informatie is immers aan beperkingen onderworpen.

  • Gevoelige informatie slaat op het ras, de etnische afkomst, het seksuele gedrag en de politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging. Ook de informatie over het lidmaatschap van een vakbond of ziekenfonds wordt als gevoelig beschouwd. SEBECO mag de gevoelige informatie wel gebruiken als u daarmee instemt of wanneer de wet ons daartoe verplicht. Gevoelige gegevens mogen ook in een aantal andere uitzonderlijke gevallen worden verwerkt.
  • Gerechtelijke informatie heeft betrekking op geschillen voor de rechtscolleges, op uitspraken en op ontzettingen. Die gegevens kunnen alleen worden verwerkt door advocaten bij de verdediging van hun cliënten en door politiediensten en openbare overheden in gevallen waarvoor de wet uitdrukkelijk toestemming geeft.
  • Medische informatie heeft betrekking op uw gezondheidstoestand. Administratieve of boekhoudkundige informatie over geneeskundige verzorging wordt dan ook niet als medische informatie beschouwd. Bij het gebruiken van medische informatie zal een arts, tandarts of apotheker toezicht uitoefenen op de verwerking en er de verantwoordelijkheid voor dragen. Als wij zonder medische controle toch medische informatie verwerken, dan hebben wij daarvoor schriftelijk uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Medische gegevens mogen slechts heel uitzonderlijk aan derden worden meegedeeld.
 
 

verplichtingen
inventaris
informatieplicht
gegevens verzamelen
gegevens gebruiken
informatie meedelen
cookies en netbakens
beveiliging
links
klachten
copyright