home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 

 

 

Hoe wij informatie kunnen meedelen?

Zonder uw toestemming zullen wij persoonlijke gegevens niet meedelen, verhandelen of verkopen aan derden, die geen deel uitmaken van SEBECO. SEBECO behoudt zich wel het recht voor om de gegevens mee te delen in antwoord op bij wet toegelaten verzoeken van overheidsinstanties of in gevallen waar dit door de wet wordt vereist.

 
 

verplichtingen
inventaris
informatieplicht
gegevens verzamelen
gegevens gebruiken
informatie meedelen
cookies en netbakens
beveiliging
links
klachten
copyright