home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 


Hoe wij uw gegevens gebruiken?

Persoonlijke gegevens die we van u online of telefonisch ontvangen, zullen worden gebruikt voor de marketingdoeleinden van SEBECO, tenzij dit anders door de wet is vastgelegd of in de gevallen waarop SEBECO u heeft gewezen bij het inzamelen van de gegevens.


Persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te contacteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld antwoorden op uw commentaar of verzoek voor informatie. Wij kunnen u ook contacteren bij het behandelen van uw bestelling voor diensten die worden aangeboden op onze website. Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens aanvullen of samenbrengen met gegevens verkregen van derden voor dezelfde doeleinden.

Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze inspanningen op het vlak van marketing en promotiebijdragen te verbeteren, voor statistische analyses over het gebruik van de site en om de diensten van onze website aan de klant te kunnen aanpassen. Wij gaan ervan uit dat we hiermee onze website kunnen verbeteren en beter op maat kunnen maken om in te spelen op de noden van onze respondent. SEBECO verzamelt de persoonlijke gegevens niet automatisch. De gegevens die niet persoonlijk zijn en die wel automatisch worden verzameld (bijvoorbeeld door cookies) kunnen we samenbrengen met de persoonlijke gegevens die u eerder verschafte.


Algemene en statistische gegevens

SEBECO gebruikt de informatie die vrijkomt bij het aanloggen op het net (zoals uw webbrowser, bezochte pagina’s, etc.) om haar website te ontwerpen, populaire onderwerpen te identificeren of voor andere beheersdoeleinden. SEBECO kan, indien nodig, gegevens die worden gebruikt voor het aanloggen op het net, aanwenden om de identiteit te helpen achterhalen van iemand die tracht onze website binnen te dringen of te beschadigen. Het is mogelijk dat we informatie meedelen aan de gerechtelijke instanties, als de mening is toegedaan dat we over bewijzen beschikken dat inbreuk werd gepleegd op de computerbeveiliging of op wetten die daarmee verband houden.

 

 
 

verplichtingen
inventaris
informatieplicht
gegevens verzamelen
gegevens gebruiken
informatie meedelen
cookies en netbakens
beveiliging
links
klachten
copyright