home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 Beveiling van gegevens en verantwoordelijkheid

SEBECO verbindt zich ertoe de gegevens die u ons verschaft, veilig te bewaren en redelijke voorzorgen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik of wijzigingen. Agenten, leveranciers of partners van SEBECO die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens in verband met het geven van diensten van SEBECO zijn verplicht deze gegevens vertrouwelijk te houden. Het is hen dus niet toegestaan om van deze informatie gebruik te maken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de diensten die zijn verlenen aan SEBECO.
 
 

verplichtingen
inventaris
informatieplicht
gegevens verzamelen
gegevens gebruiken
informatie meedelen
cookies en netbakens
beveiliging
links
klachten
copyright