home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 
 

Mag ik jullie in de eerste plaats en van ganser harte het allerbeste voor 2009 toewensen. Dat 2009 voor jullie allen op persoonlijk vlak een verrassend mooi jaar mag worden, een jaar waarin jullie wensen realiteit worden en jullie ambities - ondanks forse tegenwind - toch waargemaakt worden. Een jaar waarin jullie allen het geluk dat je nastreeft ook werkelijk kunt vinden.

Op het professionele vlak wordt het voor ieder van ons, zonder twijfel, één van de moeilijkste jaren ooit. Nooit eerder stonden we voor dit soort uitdagingen. Eind vorig jaar is de wereldeconomie immers in een diepe crisis terechtgekomen. De crash van 2008 zal de geschiedenis ingaan als de eerste crisis van de globalisering. Ze illustreert perfect de echte breuklijn tussen de 20ste en de 21ste eeuw.

We hebben in de eerste jaren van dit nieuwe millennium over heel de wereld extra groei gekend door de globalisering en de opkomst van de nieuwe groeilanden. We werden allemaal meegezogen in vijf jaar van opwaartse spiraal.

In de globale economie van de 21ste eeuw zijn er geen halve oplossingen of halve winnaars. Middelmatigheid loont niet.

Het volstaat niet een beetje innovatief te zijn of een beetje in de marge te hervormen.

Winnaars in de globale economie van de 21ste eeuw maken radicale keuzes. Ze hebben focus en kiezen voor excellentie. Ze doen er alles aan om de beste te zijn en om die ambitie waar te maken. Zij winnen door passioneel te werken en te ondernemen - dat is werken en ondernemen met hart en ziel, met nuchter verstand en passie.

Die winnaars, die excellente ondernemingen verstaan de kunst van transformatie. Zij zijn in staat zichzelf opnieuw uit te vinden. Transformatie is het echte recept tegen de crisis.

Ik raad jullie aan om het boek "good to great" van Jim Collins, de winnaar van het managementboek van het jaar van de TIJD in 2005. Daarin stelt hij dat succesvolle bedrijven zich onderscheiden van hun concurrenten op basis van 7 peilers.

  1. ze werken vanuit intelligent of "smart" leiderschap
  2. ze werken met "juiste" mensen
  3. ze zien harde feiten, maar blijven vertrouwen op succes
  4. ze vinden een antwoord op drie afbakeningsvragen: wat kan ik het best, waar geloof ik het meest in en wat is cruciaal voor mijn economisch voortbestaan?
  5. ze zorgen voor een gedisciplineerde organisatiecultuur
  6. ze hechten groot belang aan technologie, maar zijn daarin selectief
  7. ze werken gestaag en volhardend, zonder revolutionaire doorbraken.

Excellente ondernemingen gebruiken creativiteit als zuurstof van de geest. Een creatieve en innovatieve onderneming als SEBECO geeft aan haar medewerkers ruimte en zuurstof om te ontwikkelen door te werken en te leven vanuit creativiteit en met de glimlach. De SEBECO customer equity strategie werkt vanuit de levenslange waarde van onze klanten. Daarom staat bij SEBECO onze klant centraal.

Met deze klant staan jullie als interne centraal. En dit hand in hand met de externe klant.

Immers, SEBECO functioneert vanuit een dynamische talentenbeleid. Enkel mensen met een "goed" , positief en klantgerichte attitude hebben een plaats bij SEBECO . De medewerkers van SEBECO functioneren vanuit klantgerichtheid. Daarom open ik het jaar 2009 officieel bij deze als het jaar van "het werken en leven met de glimlach". Lang leve het jaar van de "klantverliefden" in 2009. Immers dat zijn de mensen die open staan voor de wijze waarop SEBECO strategische en slimme veranderingen moet doorvoeren om haar concurrentiepositie te vrijwaren.

Waarom kies je als klant voor SEBECO ?

Omdat SEBECO samen met jullie kiest voor "klantwaarde" en klanttevredenheid" van onze interne en externe klant?
Omdat SEBECO samen met jullie de valkuilen bespeelt van een "onmogelijke dialoog" en kiest voor de kansen van een "slim gesprek"?
Omdat SEBECO samen met jullie de "tastbare" en "niet tastbare waarde" in kaart brengt van onze integrale interne en externe communicatie?
Omdat SEBECO samen met jullie het verband legt tussen "innovatie" en "intelligente klantinteracties"?

Samen met jullie vormt SEBECO de kern van innovatie in de relatie tussen onze klant en onze organisatie. Immers, enkel excellente bedrijven verstaan de kunst van de verandering. SEBECO verstaat de kunst om passie op te wekken, fierheid op wat is en enthousiasme voor de toekomst.

Omdat creativiteit zuurstof is van de geest, dank ik ook in het bijzonder Robert Groslot, pianist, dirigent, componist, graficus en cineast voor zijn onvoorwaardelijke creatieve en artistieke reflectie op SEBECO ‘s communicatie. Robert, ik dank jou voor de openheid en het vertrouwen om samen met mij dit project waar te maken. Bedankt dat ik door jouw ogen heb mogen kijken om inhoud te geven aan SEBECO ’s innovatiegedreven communicatie = kunst.

Vandaag maken jullie in primeur persoonlijk kennis met deze bijzonder veelzijdige kunstenaar. Dit jaar is een bijzonder jaar omdat Robert Groslot de reeks van de 5 figuratieve kunstenaars afsluit. Eerder stonden in 2005 Gabriel Meiring op het toneel, in 2006 Walter Brems, in 2007 Christine Comyn en in 2008 Marc De Corte. Zoals jullie weten is Robert Groslot ook dè dirigent van dè Night of the Proms. Vandaag verklap ik jullie reeds dat jullie plaats voor de Night of the Proms "misschien" reeds gereserveerd is voor 2009. Hou alvast uw agenda vrij.

Laat me besluiten door de wens uit te spreken dat 2009 het jaar moge worden van het herstel van het globale vertrouwen. Dit is geen obligate wens, want ik geloof dat vanuit het vertrouwen en het geloof van zowel onze interne als onze externe klant de juiste en "slimme" bouwstenen klaar staan om van 2009 een succes te maken.

16 januari 2009
 

 

kalender 2011
Art Business Happening
archief 2003
archief 2004
archief 2005
archief 2006
archief 2007
archief 2008
archief 2009
archief 2010


 

Art Business Happening
kalender 2009
kleurrijkste baas
dochters van Venus
KMO TV
AVS - oost@work