home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 
 

 

SEBECO

Kerkstraat 106
BE-9050 GENT

tel +32 9 223 32 40
fax +32 9 233 34 78

Keizer Karellaan 292
BE-1083 BRUSSEL

tel +32 2 505 84 26

e-mail: info@sebeco.com

Ten einde u op het juiste moment van het juiste aanbod op de hoogte te brengen, staat het u vrij om onderstaande gegevens te verrijken. Als beloning ontvangt u per kerende een SEBECO verrassingsgeschenk.

Firma:
Juridische vorm: *
BTW: *
Straat: *
Nummer:
Bus:
Postcode: *
Gemeente: *
Land: *
Website:
Telefoon: *
Fax:
E-mail:
Activiteit:
Aantal werknemers:
   
Voornaam: *
Naam: *
Taal:
Aanspreektitel:
Jobtitel:
Telefoon:
E-mail:
GSM:
   
Ja, ik wens verdere informatie te ontvangen over de diensten van SEBECO
Ja, ik wens uitnodigingen te ontvangen voor seminaries van SEBECO

De hierboven opgevraagde informatie wordt door SEBECO gebruikt voor haar klantenadministratie. Op basis van de gegevens die we ontvangen, zullen we u op de hoogte houden van seminaries, manifestaties, diensten en oplossingen die voor u van belang kunnen zijn.
Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, dan gelieve u ons daarvan schriftelijk te verwittigen op het volgend adres: SEBECO nv, Kerkstraat 106 te BE-9050 GENT, of info@sebeco.com.
In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd met de Wet van 11 december 1998, bent u gerechtigd tot inzage in uw persoonlijke gegevens en bent u gerechtigd op correctie op uw verzoek.
Het Openbaar Register bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zal u op aanvraag iedere bijkomende informatie verschaffen.